Noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine investeeringute kava täiendamine

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega kuulutab välja avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine investeeringute kava täiendamiseks projekti kavandite esitamise lisavooru.

Kavandeid noorsootöö taristu renoveerimise toetuseks Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest võivad esitada avatud noortekeskused, noorte teavitamis- ja nõustamiskeskused ja huvikoolid ning nende pidajad.

Toetatavad tegevused
– Avatud noortekeskuste, noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste ja huvikoolide ruumide ja hoonete ja teenuse osutamiseks kasutatava ümbritseva keskkonna renoveerimine ja ehitamine
-Infotehnoloogiliste infrastruktuuride väljaarendamine
-Noorsootööd toetava tehnilise ja materiaalse baasi kindlustamiseks vajalike kaasaegsete seadmete, inventari ja töövahendite hankimine
–  Muud projektiga otseselt seotud või projekti elluviimise seisukohast põhjendatud ja olulised tegevused.

Toetuse piirmäär
– Taotletav summa ei või olla suurem kui 958 700 eurot ühe taotluse kohta;
– Taotletava summa alammäär ühe taotluse kohta on 31 900 eurot;
– Toetuse määr projekti kohta on kuni 95% abikõlblikest kuludest ning omafinantseeringu miinimummäär 5%.

Projekti kavandi esitamise tähtaeg on 16. mai 2011. aastal (arvesse lähevad 16. maiks hiljemalt kella 12-ks Eesti Noorsootöö Keskusesse jõudnud kavandid).

Lisainfo leiate www.entk.ee/erf

NB! Projektiekspert OÜ kirjutatud projekt “Maidla valla noortekeskuse välja kujundamine – hoonete renoveerimine ja sisustamine ning ümbruse korrastamine” sai eelmisel korral 4 949 500 krooni toetust. Seega saame aidata ka Teie projekti koostamisega. Võtke huvi korral ühendust projektispetsialisti Tanel Käbiniga ja uurige, kas Teie idee võiks sobida meetmesse kliendihaldur@projektid.ee või 626 3236.