Avatud Eesti Fondi vabaühenduste väikeprojektide voor

Avatud Eesti Fondil on avatud taotlusvoor avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on parandada vabaühenduste tegutsemisvõimekust ja –keskkonda.

Konkursile on oodatud projektid, mille keskmes on:

  • uute teadmiste, oskuste ja inimeste toomine kolmanda sektori tegemistesse (vabatahtlike kaasamine, sektoritevahelised partnerlused);
  • algatused liikmesorganisatsiooni juhtimise parandamiseks;
  • tegevused ühenduse finantssuutlikkuse tõstmiseks – sh sotsiaalne ettevõtlus, annetuste kogumine jms;
  • üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine (sh mentorlusprogrammid, varasemate projektide tulemuste levitamine ja jagamine);
  • koolitustegevused organisatsiooni professionaalsuse tõstmiseks, mh. teenuste osutamisel.

Toetuse suurus ühe projekti kohta on 5000-7500 eurot.  Projekti maksimaalne kestvus 9 kuud. Kokku on konkursi raames võimalik jagada toetustena 137 500 eurot.

Abikõlbulikeks kuludeks on näiteks projektimeeskonna töötasud ning nendega kaasnevad maksud, otseselt projekti läbiviimisega seotud side-, transpordi- ja kommunikatsioonikulud ning projektimeeskonna lähetuskulud, projekti elluviimiseks vajalike ürituste, koolituste jmt korralduskulud, projektitegevustega otseselt seotud juriidilise konsultatsiooni, raamatupidamise, auditeerimise, tõlkimise vm kulud; uurimuste ja analüüsitegevustega seotud tasud; trükimaterjalide väljaandmise ja muude teavitustegevustega seotud kulud jne.

Tähtaeg projektitaotluste esitamiseks on 10. detsember, 2012.

Täpsem info on leitav aadressil http://www.oef.org.ee/uudised/artikkel/a/emp-toetuste-vabauhenduste-fond-kutse-vaikeprojektide-esitamiseks-1.html .

Projektiekspert OÜ meeskond on AEFi koostanud mitmeid edukaid projekte. Kui soovid kuulda meie kogemustest, tule intensiivkoolitusele, kus tutvustame seda ja veel ligi 40 fondide projektikonkurssi.
Registreeri kohe! – 25. okt. Tallinnas “Tähtsamad fondid ja omatulu teenimine vabaühendustes”

NB! Anname koolitusel ka individuaalset nõu, välkkonsultatsioone või Sinu soovi korral kommenteerime Sinu projektide ideesid. Jagame oma kogemusi ning toome näiteid rahastatud projektidest.

Teine võimalus on õppida ise koolitusmaterjali “Kuidas kirjutada edukaid projekte fondidele?” põhjal, mille pani kokku juhataja ja koolitaja Markus Alfred Kõiv oma meeskonna kogemuste põhjal. Seal on näiteid ja soovitusi ka AEFi taotlusvormi täitmiseks. Lae alla kogu materjal pdf-kujul. NB! Koolitusmaterjaliga kaasneb Sulle boonus – personaalne konsultatsioon 2 h ulatuses Sinu projektile.

Projektiekspert OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner ja omab HTM koolitusluba.