Täiskasvanute koolitajate koolitus 80 akad. tundi (ettevalmistus kutseeksamiks) aprill- juuni 2020 Tallinnas

Oled täiskasvanute koolitaja ning soovid täiendada oma teadmisi, tõsta andragoogilist ja pedagoogilist meisterlikkust või hoopis taotleda täiskasvanute koolitaja kutset (tase 5, 6 või 7)? Kui vastasid kas või ühele küsimusele jaatavalt, ootame Sind kutseeksamiks ettevalmistavale praktilisele koolitusele.

Miks on vajalik täiskasvanute koolitaja kutse? Järjest rohkem nõutakse täiskasvanute koolitajatelt kutsetunnistuse olemasolu. Seepärast kiirusta, et Sinu võimalused tööturul täiskasvanuid koolitades ei väheneks kutsetunnistuse puudumise tõttu.

Õppeprotsessi käigus keskendume kompetentsipõhise eneseanalüüsi vormi täitmisele. Meie suure kogemuste pagasiga koolitajad julgustavad Sind ennast analüüsima mitmete erinevate meetodite abil. Turvalises keskkonnas on võimalus igal osalejal tegeleda oma isikliku arenguportfoolioga, jagada mõtteid ja saada inspiratsiooni isikupärase enesereflektsiooni kirjutamiseks.

Koolitusel käsitleme täiskasvanute koolitaja kompetentse, õppeprotsessi ettevalmistust ja läbiviimist, õpitulemuste analüüsi ja hindamist. Täpsemat õppekava ja õppematerjalide loetelu leiad SIIT.

Esimesel koolituspäeval võta palun kaasa oma CV ja haridust tõendavad dokumendid. Isiklikku sülearvutit kanna kaasas kogu koolituse vältel, sest õppetöö käigus valmiv eneseanalüüs koos tõendusmaterjalide portfoolioga on seotud isikukaitse andmetega. Vajadusel saad arvuti ka meie käes (etteteatamisega).

Koolituse käigus jälgivad ja analüüsivad meie koolitajad Sinu portfoolio valmimist ja annavad tagasisidet ning nõustavad, et saaksid kutseandjale esitada oma nõuetekohase portfoolio.

Koolituse maht
80 akadeemilist tundi, sh 48 akad t auditoorne töö ja 32 akad t iseseisev töö.

Koolituse kestus
Koolitus toimub perioodil 23.04 – 04.06.2020. Kokku 6 koolituspäeva.
Täpsemad kuupäevad 23.04., 28.04., 04.05., 22.05., 29.05., 04.06

Koolituse asukoht
Koolitus toimub aadressil Endla 4, Tallinn.

Koolitajatest lähemalt
Kadri Koha mustvalgeKadri Koha kõrgharidus on Tallinna Pedagoogikaülikoolist andragoogika erialal (MA) ja tal on täiskasvanute koolitaja tase 7 kutse. Täiskasvanute nõustamise, juhendamise ja õpetamisega tegeleb alates 2001. aastast ja tal on 10-aastane ülikoolis õpetamise kogemus. Teeb koostööd mitmete koolitusasutustega, sh on Töötukassa koostööpartner ning on õpetaja Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis. Iga-aastane Väärikate Ülikooli külalislektor Järva- ja Raplamaal. Omab NLP Master Practitioner taset, on mänguterapeut. Kasutab koolitustel kaasaegseid loovaid meetodeid, julgeb olla omapärane.

AminoAmino Põldaru on omandanud kõrghariduse Tallinna Ülikooli pedagoogilise nõustamise erialal (MA), lisaks omab täiskasvanute koolitaja tase 7 kutset ning on visuaalkunsti- ja mänguterapeut. Amino on töötanud TLÜ Rakvere Kolledžis, kus ta panustas täienduskoolituse õppekavade loomisse ja arendusse. 2011. aastal asutas ta MTÜ Meistrile Selliks, et pakkuda pedagoogilis-psühholoohilisi täienduskoolitusi õpetajatele lasteaedades ja koolides. Koolitustel kasutab ta erinevaid meetodeid ja arvestab grupi erimeelsuste ning seisukohtadega.

Mirell Lattik omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutset. Hetkel omandab teist kõrgharidust majanduse valdkonnas. Mirell on läbinud erineva taseme arvutikoolitusi.
5 aastat on koolitanud nii algajaid- kui ka edasijõudnuid digipädevuste valdkonnas.
Käesoleval koolitusel jagab osalejatele teadmisi elektroonilise portfoolio koostamise erinevate võimaluste kohta. Vajadusel aitab ja nõustab osalejad.

Osalustasu
Koolituse maksumus on 572 eurot, millele lisandub 20% käibemaks (võimalik tasuda mitmes osas). Koolituse hind sisaldab materjale, kohvipause.
Info saamiseks ja kokkulepete sõlmimiseks võta ühendust meie projektijuhiga.

Kontaktid: Ülle Käär, ylle.kaar@projektid.ee tel 5074717