PRIA – Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine (meede 6.3)

Prognoositav taotlusvooru aeg 04.04-10.04.2016
Toetussumma maksimaalselt 15 000 eurot taotleja kohta
Nõuded taotlejale:
Põllumajandustootja. Taotlejal on enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt 2 majandusaastat, millest taotlemisele eelnenud majandusaasta on vähemalt 12 kuu pikkumine;
Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajandustoodete tootmiseks või nende töötlemise arendamise alaseks tegevuseks.
Toetatavad kulud: ehitamine, masinad ja seadmed, bioloogiline vara, käibevahendid.
Taotlemiseks tuleb esitada äriplaan.
Soovi korral aitame taotluse ettevalmistusega, äriplaani ja taotlusdokumentide koostamisega.
Kontakt: Triin Luksepp, pria@projektid.ee, 53 037 453