Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute meede

NUTIKAS – toetus ettevõttele tootearenduseks või rakendusuuringuteks

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetus (NUTIKAS) on mõeldud ettevõtetele tootearendusprojektide ja rakendusuuringute ellu viimiseks koostöös teadusasutustega.
Taotleda saavad kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted.
Toetuse summa: 20 000- 2 miljonit eurot
Taotlusvooru aeg: 23.01.2017-20.12.2017.

Väikeettevõte (<50 töötajat) Keskmise suurusega ettevõte (50-250 töötajat) Suurettevõte (>250 töötajat)
Rakendusuuring 70% 60% 50%
Tootearendus 45% 35% 25%

 

Milleks saab toetust kasutada?:
• Toetuse summast vähemalt 80% teadusasutuselt rakendusuuringute või tootearenduse tellimiseks.
• Toetuse summast kuni 20% taotleja ja partneri projektiga seotud kulud. Sealhulgas:
– vahendite ja seadmete kulud,
– muud projektiga otseselt seotud tegevuskulud (nt materjalikulud, varustuse ja samalaadsete toodete kulud),
– töötajate personalikulud.
Kuidas leida sobiv teadusasutus?
Sobivate Eesti teadusasutuste nimekiri on Eesti Teadusagentuuri kodulehel.
• Võrdlevate pakkumiste küsimisel on abiks:
– E-riigihangete keskkond (ligipääs kõigil teaduspartneritel)
– Adapter.ee (kaasatud on TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EKA, EMTA)
• Küsige nõu Eesti Teadusagentuurist:
– Viktor Muuli, 730 0325, viktor.muuli@etag.ee

Kui pikk on taotluste menetlusaeg?
• Taotlemine toimub elektrooniliselt Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.
• Pärast taotluse esitamist ETIS-es võib kuluda selle menetlemiseks kuni 60 tööpäeva.
• Toetust makstakse välja ettevõtte tasutud arve alusel tagantjärgi. Tasutud arve saabumisest väljamakse tegemiseni võib minna ca 14 tööpäeva.

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad
Ettevõtte rakendusuuringu või tootearendusprojekt peab sobituma nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse:
• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) horisontaalselt läbi teiste sektorite (nt IKT kasutamine tööstuses, küberturvalisus, tarkvaraarendus)
• Tervisetehnoloogiad ja –teenused (nt biotehnoloogia, e-tervis)
• Ressursside efektiivsem kasutamine (nt materjaliteadus, -tööstus, innovaatiline ehitus ehk „tark maja“, tervist toetav toit, keemiatööstus (sh põlevkivi efektiivsem kasutamine))
Lisainfo:
• Tea Tassa – meetmehoidja, tea.tassa@archimedess.ee, 7300 396, SA Archimedes, www.archimedes.ee/nutikas
• Viktor Muuli – nutika spetsialiseerumise valdkonna juht, viktor.muuli@etag.ee, 730 0325, 517 7697, Eesti Teadusagentuur, www.etag.ee/nutikas
• Ülevaatlik infovoldik: http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2017/03/NUTIKAS_voldik_2017.pdf

• Rahastayud projektide ülevaade: http://archimedes.ee/str/toetuse-edenemine/periood-2014-2020/projektid/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/