KIK keskkonnaprojektide metsanduse ning atmosfääriõhu kaitse

KIK kuulutas välja keskkonnaprogrammi 2017. aasta II taotlusvooru.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab keskkonnaprogrammi 2017. aasta teise toetuste taotlusvooru keskkonnaprojektidele metsanduse ning atmosfääriõhu kaitse valdkondades.
Taotlusi saab esitada kuni 28. augustini.

Taotlusvoor avatakse konkreetsetele tegevustele:
1. Metsanduses, jahinduse alamprogrammis toetatakse jahiulukite asurkondade seire projekte. Samuti kommunikatsiooniprojekte avalikkuse ja jahimeeste jahindusalase teadlikkuse tõstmiseks. Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
2. Atmosfääriõhu kaitse programmis toetatakse füüsikalistest saasteallikatest tingitud häiringute vähendamise tegevuskavade, sealhulgas mürakaartide ja müra vähendamise tegevuskavade ning häiringu vähendamist käsitlevate rakendusuuringute koostamist ja esitlemist avalikkusele. Atmosfääriõhu kaitse programmist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, MTÜ-d, SA-d ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Toetust saavat taotleda ka korteriühistud.

Taotluste esitamine läbi andmesüsteemi KIKAS.

Lisainfo: https://kik.ee/et/artikkel/kik-avab-keskkonnaprogrammi-teise-taotlusvooru-kahes-valdkonnas

Keskkonnaprogrammi 2017.a. I voorust toetati 728 projekti kokku 20 317 062 euroga.

Omame pikaajalist kogemust keskkonnateemaliste projektide koostamisel – meie meeskond on KIKist toetust saanud järgnevatele projektidele:

– Tarbus Kinnisvara OÜ Rakvere kompleksi soojavarustuse üleviimine taastuvkütusele 39 336 eur, energeetika alamprogramm
– OÜ Pariisi Erihoolduskeskus katlamaja üleviimine pelletiküttele 38 987 eur, energeetika alamprogramm
– Puusöe peenfraktsiooni briketeerimisliini rajamine 100 000 eur, Barbetec OÜ (meede “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”)
– Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning reoveepumpla rajamine 481 351 eur, KA Vaiko AS
– Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine 225 762 eur, KA Vaiko AS
– Reoveekanalisatsiooni renoveerimine Balti Laevaremonditehase territooriumil 313 185 eur, AS ELME
– AS BLRT Grupp Balti Laevaremonditehase veepuhastusseadme ehitus 194 474 eur, AS ELME

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie poole – saame teid aidata projektiidee toetusmeetmesse sobivuse välja selgitamisel ning projektidokumentatsiooni koostamisel.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 50 15 476, kik@projektid.ee või toivo.tornius@projektid.ee 53 45 1246