Avati Interreg Balti mere programmi 2. taotlusvoor

Programmi (Interreg Baltic Sea Progammme) raames saab esitada taotlusi kolmes valdkonnas: innovatsioon; loodusvarade kasutamine; jätkusuutlik transport.

Eeltaotlusi oodatakse projekti juhtpartneritelt 1. juuniks 2016. Heaks kiidetud eeltaotlusi põhjal saab koostada põhitaotluse, mille esitamise aeg algab septembris 2016.

Taotlejateks saavad olla riigiasutused, kohalikud omavalitsused, teadusasutused, koostööorganisatsioonid, mittetulundussektor ja ettevõtted.

Interreg Balti mere programm toetab terviklikku piirkondlikku arengut ja koostööd eesmärgiga tagada innovatiivne, heade transpordiühendustega ja jätkusuutlik Läänemere piirkond. Projektis saavad taotlejate ja partneritena osaleda riigid, mis piirnevad Läänemerega. Eesti partneri puhul on omafinantseeringu määr vähemalt 15%.

Lisainfo https://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/secondcallforapplications.html

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.