Innove Uudsed lahendused sotsiaalvaldkonnas

Alates tänasest saab Innovest toetust taotleda uudsete teenuste ja toodete arendamiseks ning testimiseks sotsiaalvaldkonnas.

Kes saab taotleda?
Toetust oodatakse taotlema juriidilisi isikuid, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusi.

Mille jaoks saab toetust taotleda?

– Toetusmeetme eesmärk on toetada uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist sotsiaalvaldkonnas. Tegevuste sihtrühmaks on erivajadusega, hoolduskoormusega ja hooldusvajadusega inimesed.
– Toetatavad tegevused: olemasoleva olukorra väljaselgitamine ning uuringute ja analüüside tegemine; äriplaani koostamine; prototüübi väljatöötamine ja testimine; koostööpartneri otsimine ja kaasamine; seminari või töötoa korraldamine; inkubatsiooniteenuse ostmine; teenuse või toote disainimine; IT-lahenduse väljatöötamine.

Kui hetkel avanenud väiketoetuse voor on mõeldud peamiselt esmase idee edasiarendamisele või põhitoetuse taotluste ettevalmistamisele, siis sügisel avaneb ka sama meetme põhitoetuse voor teenuse või toote arendamiseks ja kasutuselevõtuks.

Kui palju saab taotleda?

Väiketoetuse väikseim summa on 15 000 eurot ja suurim 40 000 eurot projekti kohta. Väiketoetuste jaoks on ette nähtud miljon eurot Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha.

Millal saab taotleda?
Väiketoetuse taotlusvooru saab taotlusi esitada 12. juunist 2018 kuni 31. detsembrini 2019 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Kust saab lisainfot?
– Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimuvad 5. juulil Tallinnas ja 12. juulil Tartus.
– Täpsem teave vooru kohta ja infopäevadele registreerimine: www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/lahendused-sotsiaalvaldkonnas

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.