Innove: Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine

Kuni 4. juunini on avatud haridusasutustele mõeldud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine“.

Toetuse andmise eesmärk on suunata ja julgustada haridusasutusi õppekava uudsele elluviimisele, sealjuures toetada haridusasutusi iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust, ettevõtlikkust ja digipädevust arendava õpikäsituse rakendamisel kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse (Klass+) abil.

Mille jaoks saab toetust taotleda?
Esitatavate projektide eesmärk peab olema innovatiivsete õppevaralahenduste abil õpetamine ja õppimise mitmekülgsemaks muutmine ning koolide omavahelise koostöö edendamine ning parimate praktikate jagamine. Taotlusvoorus toetatakse vähemalt kolme kooli koostöös kasutatava õppevara soetamist. Projektide raames rahastatav õppevara peab toetama riiklikus õppekavas seatud eesmärkide ja õpitulemuste saavutamist ning olema seotud digitehnoloogia pakutavate võimalustega ning arendama õpilaste digioskusi.

Kes saab toetust taotleda?
Taotlejaks võib olla haridusasutuse pidaja, haridusasutuse pidaja nõusolekul haridusasutus või haridusasutuse pidaja nõusolekul haridusasutuse huvides tegutsev mittetulundusühing ning sihtasutus. Taotleja peab kaasama partneri või koostööpartnerina teisi haridusasutusi.

Kui palju saab toetust taotleda?
Käesoleva vooru eelarve on 5 miljonit eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Projektid ise omaosalust panustama ei pea. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 200 000 eurot ja minimaalne toetussumma on 50 000 eurot.

Kuidas taotlusi esitada?
Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas.
Taotluste esitamise tähtaeg on 4. juuni 2018 kl 17.00.

Kust saab lisainfot?
Taotlusvooru tutvustav infopäev toimub 13. aprillil Tallinnas. Palume registreeruda hiljemalt 9. aprillil SIIN.
Infotelefon: 735 0528.
Kogu täpsem teave vooru kohta on leitav Innove kodulehelt.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.