„Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“

SA Innove struktuuritoetuste agentuur annab teada, et avanemas on haridusasutuste arendusprojektide taotlusvoor. Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“ on avatud 28. septembrist 6. novembrini 2017.

Haridusasutuste arendusprojektid ja meeskonnakoolitused
Määruse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” tegevuse 4 „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” neljas taotlusvoor avaneb 28. septembril 2017.

Tegevuse 5 “Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused” teine taotlusvoor avanes 21. novembril 2016 ja on avatud kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Taotlejaks võivad olla
Tegevuses 4 “Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks”: haridusasutused pidaja kirjalikul nõusolekul.

Tegevuses 5 “Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused”: mitte varem kui 2014. aasta 1. jaanuarist ümberkorraldatud või uued, alates 2015. aasta 1. juunist asutatud üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused pidaja kirjalikul nõusolekul.
Eelarve/toetuse määr
Tegevuses 4 on taotletava toetuse maksimaalne summa kuni 10 000 eurot projekti kohta. Tegevuse 4 eelarve on kokku 100 000 eurot.
Tegevuses 5 on taotletava toetuse maksimaalne summa kuni 5 000 eurot projekti kohta. Tegevuse 5 eelarve on kokku 150 000 eurot.
Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.
Projektide abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 14 kuud.

http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/arendusprojektid-ja-koolitused