Eesti-Läti programm ootab projektiideid

Eesti-Läti programm avab taotlusvooru, mille raames on 2016. aastal plaanis toetada erinevaid projekte kuni 18 miljoni euroga. Kõigepealt oodatakse taotlejatelt projektiideid, mille esitamise tähtaeg on 22. aprill 2016.

Oodatud on koostööprojektid ettevõtluse, turismi, veemajanduse,keskkonnateadlikkuse, Valga-Valka linnakeskuse ning tööjõu liikumise teemadel. Taotlusi võivad esitada organisatsioonid ja ettevõtted Lõuna-  ja Lääne-Eestist ning Vidzeme, Pierīga, Riga ja Kurzeme piirkonnast.

Eesti-Läti programm on üks kuuekümnest Interregi piiriülese koostöö programmist, mida toetab Euroopa Regionaalarengu fond.

Täpsem informatsioon on leitav programmi kodulehel www.estlat.eu

 

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti Indrek Naruski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.

 

 

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.