Alustava ettevõtte starditoetus muutub kättesaadavamaks

Ettevõtlusminister Liisa Oviir allkirjastas määruse, mis muudab starditoetuse taotlemise tingimusi. Muudatuste järgselt saavad nüüd taotlust esitada ka isikud, kellel on olnud varasem ettevõtja kogemus. Samuti muutuvad taotluse turundus- ja palgakulude tingimused ning suurenevad Tallinnast ja Tartust väljapool tegutsevate ettevõtete eelised.

Minister Oviiri sõnul pole Eesti ettevõtluse peamisteks probleemideks enam vähene ettevõtlusaktiivsus, vaid see, et alustajad kasvaksid ning saaksid ja jääksid edukateks ettevõtjateks. Seetõttu peab minister Oviir toetuse muudatusi ettevõtjate arenguvajadusi rohkem arvestavaks. Tema sõnul sõltub ettevõtte edukus just meeskonnast ning tiimi võimekusest ideed ka päriselt ellu viia. „Uuenduslike ja julgete ideedega varasema ettevõtja kogemuse lubamisega anname alustavale ettevõtjale võimaluse ühendada jõud kogemusega ettevõtjaga ning luua kõrge kasvupotentsiaaliga uus ettevõte,“ ütles Oviir.

Muudatuste tulemusel võivad nüüd taotlema tulla ka isikud, kes varasemalt on omanud suuremat kui 32-protsendilist osalust äriühingus või olnud füüsilisest isikust ettevõtja, mis on või on olnud käibemaksukohuslane.

Tallinnast ja Tartust väljapoole jäävatelt ettevõtetelt ei nõuta suunitlust rahvusvahelistumiseks. „Maapiirkonna ettevõttelt, kelle sihiks on esialgu enda elukohas ja selle lähiregioonis toodete ja teenuste pakkumine, nõuda rahvusvahelisele turule minemist või geograafiliselt piirata turunduskulude tegemist ei ole lihtsalt mõistlik. Samas loodame, et pikemas perspektiivis ollakse avatud ka suurematele väljakutsetele,“ põhjendas määrust ettevõtlusminister.
(NB! Projektiekspert OÜ juhib tähelepanu, et rahvusvahelistumist nõuti ka eelmises määruse versioonis ainult Tallinna linnapiirkonnalt ning Tartult).

Määrusest jäetakse välja piirang, et turunduskulusid võib teha ainult teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Muudatuste järgselt on turunduskulud lubatud kõikidel turgudel, kuhu ettevõtja soovib oma toodete või teenustega minna.

Samuti muutub nõue töötajale makstava palga suuruse osas ettevõtja vajadusi ja majanduse hetkeseisu rohkem arvestavaks. Töötajale makstava palga suurus peab nüüd olema vähemalt 70 protsenti Statistikaameti poolt viimati avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljastatav starditoetus on loodud ettevõtluse kasvu soodustamiseks ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks. Meetme eelarve on 8,1 miljonit eurot.

Toetust saab taotlema hakata alates 30. novembrist.

/23.11.2015/

https://www.mkm.ee/et/uudised/alustava-ettevotte-starditoetus-muutub-kattesaadavamaks

EAS Starditoetuse tingimused 

Projektiekspert OÜ on toetuste valdkonnas tegutsenud juba aastast 2002 ning kirjutanud selle aja jooksul üle 250 projekti. Viimased edukad projektid koostasime näiteks järgnevatele ettevõtetele – Fast Lap OÜ, Reils OÜ, Tross-Saagimine OÜ, Võidu Invest OÜ, Freesimine OÜ, Pariisi erihoolduskeskus OÜ, Tarbus Kinnisvara OÜ, Herzog Stuudio OÜ, Krimelte, Vigala piimatööstus, Barbetec, Estplast, Enemat, VSV Investment, D&K Salong, Nordic Metal Works, Tootsi Kivi.

Soovite pakkumist Starditoetuse taotlemiseks? Tehke kiirtest:

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie äriplaani spetsialistide poole, kes aitavad Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.