Avatud on rahvusvaheliste konverentside toetus

Avatud on EASi rahvusvaheliste konverentside meede, mille eesmärk on suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste konverentside toimumise riigina.

Meetme kogueelarve on 300 000 eurot. Toetust saab taotleda 15 000 kuni 30 000 eurot. Toetuse omafinantseering on vähemalt 30%.

Toetust võib taotleda Eesti riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus ning Eestis registreeritud juriidiline isik.

Toetust saavad taotleda meetme eesmärke täitvad konverentsid:
– mis korraldatakse Eestis;
– mille turundustegevuste läbiviimine aitab kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele;
– mille välisriikidest saabuvate osalejate ööbimiste koguarv on Harjumaal minimaalselt 500 või väljaspool Harjumaad minimaalselt 300;
– mille programm kestab vähemalt kolm järjestikust päeva;
– mille toimumise aeg ei ole varasem kui 4 kuud pärast taotluse esitamist;
– projekt viiakse ellu kuni 60 kuu jooksul taotluse esitamisest arvates;
– mille korraldamisse kaasatakse väliskülastajaid teenindavaid väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid;
– mis tagab erivajadustega inimeste juurdepääsu ruumidele ja transpordile;
– mille turundusmaterjalid lähtuvad EASi poolt väljatöötatud ning veebilehel avaldatud Eesti turunduskontseptsioonist ning viitavad veebilehele visitestonia.com.

Toetatakse eelkõige välisturunduse-ja meediakajastusega seotud tegevusi, samuti sündmuse korralduskvaliteedi tõstmist. Konverentside puhul leiavad eelkõige toetamist:
– konverentsi turunduskulud välisriikides, turundustegevustesse Eestit kui turismi sihtkohta tutvustavate sõnumite lisamine;
– konverentsi eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate isikute (näiteks esinejate ja tehnilise abipersonali) transpordi- ja majutuskulud;
– konverentsi läbiviimiseks vajaliku tehnika ja ruumide rendiga seotud kulud;
– konverentsi korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, näiteks konverentsi korraldusteenus, parkimiskorraldusteenus, erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamise kulud, tõlketeenus;
– Eestit kui turismi sihtkohta tutvustava ekskursiooni korraldamise kulud;
– ava- ja lõpuürituse korraldamisega seotud kulud, näiteks esinejate tasud, ruumide rent, toitlustamine;
– konverentsi külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimisega seotud kulud;
– Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele viitamisega seotud kulud;
– Eesti turunduskontseptsiooni kasutamisega seotud kulud.

Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Rohkem infot toetuse ja taotlemise kohta http://www.eas.ee/teenus/rahvusvaheliste-konverentside-toetus/

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialisti Liina Värsi poole liina.vars@projektid.ee, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.