EAS avas taotluste vastuvõtu rahvusvaheliste konverentside korraldamiseks Eestis

Rahvusvaheliste konverentside korraldajad saavad alates 17. septembrist esitada taotlusi toetuse saamiseks rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside meetmest. Toetuse taotlemine on jooksev ning taotlusi saab esitada kuni meetme eelarve vahendite lõppemiseni.

„Rahvusvahelisi konverentse näeme nii Eesti maine kujundajatena kui ka otseselt Eestisse täiendavate väliskülastajate toojatena,“ ütles EASi juhatuse liige Sigrid Harjo. „Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside meedet pakub EAS turismitoetusena, kust toetuse saamiseks peab korraldatav konverents kaasa tooma vähemalt 500 väliskülastaja majutusööd Tallinnas või Harjumaal. Mujal Eestis korraldatava konverentsi puhul peab see arv olema vähemalt 300,“ täiendas ta.

„Võrreldes varasema voorulise taotlemisega, kus taotlusi sai esitada vaid taotlusvooru jooksul, saavad nüüd konverentside korraldajad oma taotluse esitada jooksvalt just neile sobivaimal ajal,“ selgitas EASi arenduskonsultant Piret Loorand. „See annab konverentsikorraldajatele kindluse võtta vastu näiteks rahvusvahelise organisatsiooni pakkumine roteeruva konverentsi korraldamiseks Eestis. See tähendab seda, et toetuse saamise taotlust on võimalik esitada kiiresti ning sellega ei pea ootama järgmise aasta taotlusvooruni,“ lisas Loorand.

Konverentside toetuse taotlemine toimub jooksva menetluse korras. Taotlusi saab esitada EASi e-keskkonnas alates 17. septembrist 2015 kuni meetme eelarveliste vahendite lõppemiseni.

Kultuuri- ja spordisündmuste osas korraldab EAS taotlusvoorud. 2015. aasta taotlusvoorud on avatud ning taotlusi saab EASi e-keskkonnas esitada alates 22. oktoobrist kuni 13. novembrini.

Toetuse summa ühe kultuuri- või spordisündmuse kohta on 20 000 – 65 000 eurot ning ühe konverentsi kohta 15 000 – 30 000 eurot.

Toetuse maksimaalne osakaal projekti kohta on 70% abikõlblikest kuludest.

Toetust võib taotleda Eesti riigiasutus ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eestis registreeritud juriidiline isik.

Projektiekspert OÜ meeskonna kaasabiga on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (rahvusvahelised üritused) saanud toetust näiteks Tantsukool Laguun ja Elamussport MTÜ (Simpel Session).

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/turism/rahvusvaheliste-suendmuste-ja-konverentside-toetamine

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.