EAS avas rahvusvaheliste suursündmuste toetuse taotlusvooru

Suursündmuste korraldamise toetust saavad taotleda need isikud ja organisatsioonid, kes korraldavad sama sündmust Eestis järjepidevalt – kord aastas kolme aasta jooksul. Nõutud on ka turundustegevused vähemalt kolmel turismiarengukavas nimetatud prioriteetsel sihtturul ning väliskülastajate ööbimisi vähemalt 6000 kolme sündmuse kohta. Toetust saab taotleda minimaalselt 130 000 ja maksimaalselt 200 000 eurot. Nõutav omafinantseering on vähemalt 30%.

Toetust saavad taotleda Eesti riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused ning Eestis registreeritud juriidilised isikud.

Toetust rahvusvahelistele suursündmustele (spordi- ja kultuurisündmused) antakse selleks, et suurendada Eesti tuntust sündmuste toimumise sihtkohana.

Lisainfo http://www.eas.ee/teenus/suursundmused/

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.