50 ohtlikku Struktuurifondide projekti Ida-Euroopas

Bankwatch Network kaardistas 50 kavandatavat või juba finantseeritud võimaliku negatiivse mõjuga EL Struktuurifondide projekti Kesk- ja Ida-Euroopas.

Eestis on välja toodud üks projekt, milleks on Saaremaa silla ehitamine.

Lähem info www.bankwatch.org/billions.