17. jaanuaril 2017 avanes Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi esimene taotlusvoor.

17. jaanuaril 2017 avanes Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi esimene taotlusvoor. Projektitaotluste (projekti lühikirjelduste) esitamise tähtaeg on 3.aprill 2017 kell 17.00 Eesti aja järgi.
Esimeses taotlusvoorus on toetatavaid valdkondi kolm: ettevõtlus ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine; hea valitsemistava kohalikul ja regionaalsel tasandil;
keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine ning nendega kohandumine.
Programm toetab projekte, mis on selgelt piiriülese koostöö iseloomuga ning kuhu on kaasatud minimaalselt 2 partnerit, kellest vähemalt üks on Eestist ning vähemalt üks Venemaalt. Projektipartnerite miinimum omaosalus projektis on 10% abikõlblikest kuludest. Programmi  toetus esimeses taotlusvoorus kokku on 10 000 476,78 EUR.
Programmi abikõlblik piirkond:
Eestist: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti ning piirneva regioonina Põhja-Eesti, sh.Tallinn. Venemaalt: Peterburi linn, Leningradi oblast ja Pihkva oblast.
Täiendav info taotlusvoorust ning asjakohased dokumendid leiab Eesti-Vene programmi kodulehelt www.estoniarussia.eu
Kontakt: Triin Luksepp, 53 037 453, pria@projektid.ee