10.detsember on metsamajandamiskavade toetuse taotluse tähtaeg

Põlva Metsaomanike Seltsi liikmete ühiseks toetuse taotluse vormistamiseks palume esitada vajalikud dokumendid hiljemalt 09. detsembriks 2010.

Metsa inventeerimisandmete ja metsamajanduskava koostamise toetus

Toetus on ette nähtud metsa inventeerimise või inventeerimisandmete põhjal koostatud metsamajanduskava koostamise kulude hüvitamiseks erametsaomanikele vastavalt kehtestatud määradele.  Käesoleval aastal on kulude hüvitamise määraks kuni 100%,  kuid mitte rohkem kui 193 krooni inventeeritud metsamaa hektari kohta või 248 krooni hektari kohta,  kui koostati kava.

Toetust on võimalik taotleda ka tagasiulatuvalt metsamajandamiskavade koostamise eest, kui taotlemise hetkel ei ole andmete metsaregistrisse kandmisest möödunud rohkem kui kaks aastat.

Toetust on võimalik taotleda üks kord kümne aasta jooksul.

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse taotlemiseks on tarvis seltsi liikmetel esitada järgmised dokumendid:

1.       metsamajandamiskava tiitellehe koopia;

2.       metsa inventeerimise või metsamajandamiskava koostamise eest väljastatud arve ärakiri ning selle eest tasumist tõendava dokumendi ärakiri.

Artikkel pärineb metsaomanikud.ee